На альтернативні джерела енергії в українській енергосистемі припадає близько 2% потужності, але Альтернативні джерела енергіїЕнергетичною стратегією передбачено довести їхню частку до 2025 року до 13%, а до 2035 - до 25%. На сьогоднішній день потенціал поновлюваних (не вуглецевих) джерел енергії в кілька разів перевершує обсяги енергоспоживання в країні.

Альтернативні джерела енергії: на що зробить ставку Україна

Для України розвиток альтернативної не вуглецевої енергетики - це найважливіший аспект забезпечення енергонезалежності країни. Адже зараз практично 50% використовуваних традиційних енергоресурсів (ядерне паливо, газ, вугілля, нафта) доводиться імпортувати. Це робить, з одного боку, українську економіку залежною від загальносвітових цін на енергоносії, а з іншого - залежною від політичної ситуації в країнах-експортерах, які можуть використовувати ситуацію з експортом в своїх цілях.

Поновлювані джерела енергії, в порівнянні з традиційними, мають цілий ряд переваг - вони практично невичерпні, безкоштовні, немає необхідності в їх транспортуванні, складуванні та зберіганні. Після їх використання немає необхідності вирішувати проблему утилізації відходів, вони екологічно нейтральні, їх застосування дозволяє суттєво зменшити обсяг викидів вуглекислого газу в атмосферу.

Якщо оцінювати різні альтернативні джерела енергії, то найбільш перспективними для країни можливо визначити наступні:

  • Енергія сонця - вся територія України придатна для встановлення сонячних електростанцій, вони можуть з високою ефективністю працювати 7 місяців на рік. Важлива особливість - високий рівень інсоляції поєднується з відносно невисокими температурами, це дозволяє уникнути втрат генерації через нагрівання панелей. Крім того, значний рівень опадів і їх регулярність дозволяє заощадити на очищенні поверхні сонячних батарей, вони будуть омиватися природним чином.
  • Біоенергетика - поки не отримала широкого поширення через складність технологічних процесів. За нинішніх умов господарської діяльності за рахунок переробки біомаси можна щорічно отримувати не менше 20 млн тонн умовного палива. При цьому буде вирішена проблема утилізації відходів переробки сільськогосподарської продукції.
  • Вітроенергетика - найбільший потенціал для її розвитку мають Причорноморський та Приазовський райони, а також Карпатський регіон. Використання вітрового потенціалу дозволить щорічно генерувати до 6 млн МВт * год електроенергії, що становить майже 2,5% від загального енергоспоживання країни.

Ви зацікавлені в використанні альтернативних джерел енергії - ТОВ Авенстон стане вашим надійним помічників в сфері «зеленої» енергетики. Спираючись на власний великий досвід роботи, компанія готова надати допомогу в проектуванні і будівництві об'єктів альтернативної енергетики.