Сучасна шкільна освіта в пошуках найефективніших методів навчання. Перш за все це пояснюється вимогами нинішнього часу. Адже сучасний світ – це час діалогу і різних суперечок, час, коли важливо навчити дитину говорити і вести дискусію. Ось тому метод, коли учень виступає пасивним суб’єктом навчання вже не актуальний. Шкільна навчальна програма будується таким чином, що учень знаходиться в тісному діалозі з вчителем. Тому приватна школа це найкращий вибір для вашої дитини - https://www.basis.kiev.ua

Найпопулярніші методи сучасного навчання

Якщо брати досвід зарубіжних педагогів та особливості вітчизняної школи, то можна виділити декілька доцільних методів навчання. Найбільший інтерес викликають такі методи, як:

  • Метаплан
  • Метод круглого столу
  • Метод шести капелюхів.

Ключова особливість методу «Метаплан» - це графічна ілюстрація дискусії. Започаткували його польські викладачі. Наприклад, помилки, які найчастіше були допущені учнями під час вирішення задачі чи написання твору, вчитель окремо записує їх на аркушах, виділяючи кольором. Аналізуючи аркуш з помилкою, учні пропонують варіанти її вирішення.

Розглядаючи метод круглого столу, то він оснований на спільному вивченні нового матеріалу. Вчитель готовить інформацію і разом з учнями детально її розглядають, приймають спільне рішення. Такий метод навчання більш доцільній в старшій школі, але може застосовуватися і в молодшій.

Доволі цікавим є метод «Шести капелюхів», оснований на проблемному питанню і до нього додається 6 варіантів вирішення.

Насправді кількість методів навчання на цьому не закінчується. Кожен вчитель, як і відповідний навчальний заклад, вибирає той метод, який є найдоцільнішим. Основне завдання – це пояснити учневі матеріал, донести до нього важливу інформацію і дати йому змогу самостійно дійти до висновку.

Школа «Базис»: осередок сучасної шкільної освіти

На жаль не всі державні школи переходять на сучасні методи викладання. В більшості із них ще зберігається стара система освіти. Винятком являється приватна школа «Базис». Це сучасний навчальний заклад, який забезпечує освіту високого рівня і орієнтується на таких науках: фізика і математика, хімія, біологія, англійська. По закінченню школи учні отримують атестат державного зразка.

Школа Базис – одна з найкращих приватних шкіл, в стінах якої працюють кваліфіковані педагоги. Вони практикують найновіші методики навчання. Головне завдання – це стимулювати інтелектуальні здібності кожного учня, відкрити в нього хист. Учень розглядається як особистість і залучається до активного діалогу з викладачем, до вирішення завдань та неординарних дослідів. Ставка робиться на практичні заняття, що в свою чергу гарантує міцні профільні знання. Таким чином навчальний процес будується на зацікавленості учня, в його прагненні отримати відповідь на поставлене завдання (задачу).

Отже, навчання в приватній школі «Базис» - це поєднання актуальних сучасних знань з класичним фундаментом освіти. В стінах освітнього закладу сформовані такі умови, щоб учень комфортно себе відчував, був зорієнтований на навчальний процес, а батьки не переживали за безпеку своєї дитини.