Решение об утверждении Положения о налоге на имущество в части платы за землю в г. Доброполье

решение

від 18.02.2015  № 6/66-28

м. Добропілля

Про затвердження Положення про податок на майно в частині плати за землю

Керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 10, 269-289 Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 року зі змінами та доповненнями, міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про податок на майно в частині плати за землю (додаток 1).

2. Встановити ставки земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) згідно додатку 2.

3. Доручити управлінню організаційно-господарського забезпечення діяльності міської ради та її виконавчих органів (Рибалко) опублікувати дане рішення у засобах масової інформації.

4. Це рішення набуває чинності з 01 січня 2015 року.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету і фінансів (Кутовенко).

Секретар ради                                                                                           В.Г. Древаль

Зима Любов Анатоліївна, 27893

                                                                                                                Додаток 1

                                                                                                                до рішення міської ради

                                                                                                                від __________ № ______

ПОЛОЖЕННЯ

про податок на майно в частині плати за землю

1. Загальні положення

1.1. Це Положення про податок на майно в частині плати за землю на території міста (далі – Положення) визначає порядок справляння місцевого податку, розроблено на основі Закону України від 21.05.1997 №280-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» (зі змінами та доповненнями) та  Податкового кодексу України від 02.12.2010р.№2755-VI (зі змінами та доповненнями).

1.2. Плата за землю – це обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності.

2. Платники земельного податку

2.1. Платниками земельного податку є:

1)  власники земельних ділянок;

2) землекористувачі.

2.2 Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються главою I розділу XIV Податкового кодексу України.

3. Об’єкти оподаткування земельним податком

3.1           Об’єктами оподаткування земельним податком є земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні.

4. База оподаткування земельним податком

4.1. Базою оподаткування земельним податком є:

1) нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим Положенням;

2) площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

5. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

5.1. Ставки податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено встановлюються згідно додатку 2.

6. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

6.1 Від сплати земельного податку звільняються:

1)      інваліди першої і другої групи;

2)      фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

3)      пенсіонери (за віком);

4)                 ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

5) фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок     Чорнобильської катастрофи.

6.2 Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 6.1 цього розділу, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

1) для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

2) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в містах – не більш як 0,10 гектара;

3) для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;

4) для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

5) для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

6.3 Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

7. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб

7.1 Від сплати податку звільняються:

1) санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

2) громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

            3) бази олімпійської та параолімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

            4) органи державної влади та органи місцевого самоврядування, органи прокуратури, заклади, установи та організації, спеціалізовані санаторії України для реабілітації, лікування та оздоровлення хворих, військові формування, утворені відповідно до законів України, Збройні Сили України та Державна прикордонна служба України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

             5) дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю або частково утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

             6) заповідники, у тому числі історико-культурні, національні природні парки, заказники (крім мисливських), парки державної та комунальної власності, регіональні ландшафтні парки, ботанічні сади, дендрологічні і зоологічні парки, пам’ятки природи, заповідні урочища та парки-памятки садово-паркового мистецтва;

7) комунальні підприємства за землі під об’єктами нерухомості, які надані в оренду органам державної влади, прокуратури, міліції, військовому комісаріату, тощо.

8. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

            8.1 Не сплачується податок за:

1)                 земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

2)           землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування – землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами,тунелями,транспортними розв’язками, водопропускними спорудами,підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

- паралельні об’їздні дороги, паромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючи з’їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

- майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі;

3) земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

   4) земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

   5) земельні ділянки, на яких розташовані дипломатичні представництва, які    відповідно до міжнародних договорів (угод) згода на обов’язковість яких надана   Верховною Радою України, користуються приміщеннями та прилеглими до них земельними ділянками на безоплатній основі;

   6) земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших   будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України,     статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

9. Особливості оподаткування платою за землю

  9.1. Органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на території міста.

  Органи місцевого самоврядування до 25 грудня, що передує звітному, подають контролюючому органу  за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.

Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.  

 9.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

9.3 Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини,податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

10. Податковий період для плати за землю

             10.1 Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

             10.2 Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв’язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

11. Порядок обчислення плати за землю

             11.1 Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у сфері будівництва, щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

             11.2 Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки земельної ділянки.

             11.3 Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

             11.4 За нововідведені земельні ділянки або новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

             11.5 Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючим органом, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 Податкового кодексу України.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником – починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган  надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

             11.6 За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває   у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

             1) у рівних частинах – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі,або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

             2) пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

             3) пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля,що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційно тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

             11.7 Юридична особа зменшує податкові зобов’язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 6.1 розділу 6 цього Положення за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов’язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

12. Строк сплати плати за землю

             12.1 Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

             12.2 Облік фізичних осіб-платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

             12.3 Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю,щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

             12.4 Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

             12.5 Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового зобов’язання-рішення.

             12.6 При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

             12.7 У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами, податок за площі,що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

             12.8 Власник нежилого приміщення (його частини) у багатоквартирному жилому будинку сплачує до бюджету податок за площі під такими приміщеннями (їх частинами) з урахуванням пропорційної частки прибудинкової території з дати державної реєстрації права власності на нерухоме майно.

13. Орендна плата

 13.1 Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу  за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики.

             13.2 Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

             13.3 Об’єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

             13.4 Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

             13.5 Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

             1) не може бути меншою 3 відсотків нормативної грошової оцінки;

             2) не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

             13.6 Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

             13.7 Податковий період, порядок обчислення орендної плати, строк сплати та порядок її зарахування до бюджетів застосовується відповідно до вимог розділів 10-12 цього Положення;

             13.8 Ставки орендної плати за земельні ділянки на території міста Добропілля затверджуються рішенням Добропільської міської ради.

14. Індексація нормативної грошової оцінки земель

14.1 Для визначення розміру податку та орендної плати використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, здійснює управління у сфері оцінки земель та земельних ділянок.

             14.2 Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин, за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення за станом на 1 січня поточного року, що визначається за формулою, передбаченою Податковим кодексом України.

15. Контроль

15.1. Контроль за правильністю розрахунку, повнотою і своєчасністю перерахування податку до міського бюджету м.Добропілля покладається на контролюючий орган, за дотриманням вимог цього Положення – на відділ з житлових питань та управління комунальною власністю, управління Держземагенства у Добропільському районі в межах їх повноважень, визначених діючим законодавством.

            15.2 Координацію роботи покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Курдю І.І. 

Секретар міської ради                                                                   В.Г. Древаль

                                                                                                             Додаток 2

                                                                                                             до рішення міської ради

                                                                                                             від ___________№ ____   

Ставки

земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких

проведено (незалежно від місцезнаходження)

№з/п

Земельні ділянки по їх функціональному використанню

Ставка земельного податку (%) від нормативної грошової оцінки

1.

Обєкти житлової забудови:

1.1

Для обслуговування багатоквартирного житлового будинку

0,03

1.2

Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

0,03

1.3

Для колективного житлового будівництва

0,03

1.4

Для обслуговування колективної житлової забудови

0,03

1.5

Для будівництва та обслуговування індивідуальних гаражів громадян

3

1.6

Для будівництва та обслуговування гаражних кооперативів

3

2.

Об’єкти промисловості, транспорту, зв’язку та іншого призначення

2.1

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд промислових, гірничодобувних, транспортних та інших підприємств, їх під’їзних шляхів, інженерних мереж, адміністративно-побутових будівель, інших споруд

0,5

2.2

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами

3

2.3

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

3

2.4

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

3

2.5

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення електроенергії, газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води, теплопостачання)

0,75

2.6

Виробництво електроенергії з поновлюваних джерел енергії

0,75

2.7

Виробництво алкогольних напоїв

3

2.8

Виробництво безалкогольних напоїв

3

2.9

Переробка сільгосппродукції (овочі, фрукти) і виробництво продуктів харчування

1

2.10

Переробка зернових культур та виробництво продуктів харчування

1

2.11

Переробка м’ясної продукції та виробництво продуктів харчування і напівфабрикатів

1

2.12

Прийом, складування, сортування та перероблення твердих побутових відходів, вторинної сировини та склотари

1

2.13

Прийом, складування і переробка металобрухту

3

2.14

Обробка деревини і виробництво виробів з деревини

2

2.15

Виробництво меблів

2

2.16

Виробничі бази

2

2.17

Виробничо-складські комплекси

2

2.18

Виробничо-торговельно-складські комплекси

3

2.19

Інші промислові об’єкти

2

2.20

Об’єкти поштового зв’язку

1

2.21

Об’єкти зв’язку (крім п.3.20)

1

2.22

Автосалони

3

2.23

Автомийки

3

2.24

Станції технічного обслуговування

3

2.25

Платні автостоянки

3

2.26

Об’єкти стоянки та обслуговування транспортних підприємств

0,75

2.27

Інші об’єкти промисловості, транспорту і зв’язку

2

3.

Об’єкти рекреаційного та оздоровчого призначення

3.1

Об’єкти фізкультури і спорту

0,5

3.2

Боулінг-клуби, більярд

3

3.3

Інші об’єкти рекреаційного та оздоровчого призначення

0,5

4.

Обєкти громадської забудови

4.1

Торгівля продовольчими і непродовольчими товарами

3

4.2

Торговельні комплекси, магазини, супермаркети, гіпермаркети (об’єкти торговельною площею більше 1000 кв.м)

3

4.3

Торгівля паливно-мастильними матеріалами, нафтобази, автозаправні станції та комплекси (у тому числі і газові)

3

4.4

Склади, складські бази, без здійснення торгівлі

1

4.5

Торгові бази (оптові), торговельно-складські приміщення та інші об’єкти торгівлі

2

4.6

Продовольчі ринки, речові ринки, продовольчо-речові ринки

3

4.7

Ринки сільгосппродукції (оптові, роздрібні,ярмарки)

1

4.8

Об’єкти громадського харчування - їдальні

2

4.9

Об’єкти громадського харчування - кафе

3

4.10

Ресторани

3

4.11

Нічні клуби

3

4.12

Об’єкти сфери готельних послуг (готелі, гостьові будинки)

3

4.13

Комп’ютерні та інтернет-клуби

3

4.14

Атракціони

1

4.15

Розважальні комплекси

3

4.16

Банківські та кредитно-фінансові установи, ломбарди, обмінні пункти

3

4.17

Для розміщення банківських, фінансових та кредитних установ, установ з надання нотаріальних, брокерських, юридичних, маркетингових, консультативних, рекламних, туристичних послуг, установ з надання ритуальних послуг,агенції нерухомості, сауни, фітнес-клубів, здійснення концертної та атракціонно-розважальної діяльності, ломбарди та об’єкти торгівлі ювелірними виробами, об’єктів стоматологічних послуг

3

4.18

Землі під зупинками із вбудованими магазинами, павільйонами, кіосками

3

4.19

Землі під будівлями по наданню побутових послуг (перукарня, майстерні,тощо)

1

4.20

Аптеки

2

4.21

Об’єкти медичних послуг і медичної допомоги

2

4.22

Об’єкти соціальної допомоги

0,5

4.23

Адміністративні приміщення (офіси)

1

4.24

Об’єкти сфери освіти і культури

0,5

4.25

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

0,5

4.26

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування

0,5

4.27

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування

0,5

4.28

Біржі, брокерські та інші посередницькі фірми, лізингові та страхові компанії, ріелторські та аудиторські компанії

3

4.29

Для будівництва та обслуговування інших об’єктів громадської забудови

3

4.30

Прибудови до багатоквартирних житлових будинків під комерційну діяльність

3

4.31

Інші об’єкти громадського призначення

3

4.32

Інші землі під об’єктами, що здійснюють комерційну діяльність

3

Секретар міської ради                                                                              В.Г. Древаль

Налоги Доброполье решение положение налог на землю налог на имущество
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Автор
(0 оценок)
Изложение
(0 оценок)
Актуальность
(0 оценок)
107 просмотров в сентябре
Я рекомендую
Пока никто не рекомендует

Комментарии

Комментарии предназначены для общения, обсуждения и выяснения интересующих вопросов

Спорт
З 03 по 05 серпня 2018р. на території лісового масиву с. Ямпіль (м.Лиман) відбувся відкритий чемпіонат Донецької області зі спортивного орієнтування в командному багатоборстві, VIII - IX етапи Кубка Донецької області, присвячений Дню працівника фізичної культури. У змаганнях взяли участь вихованці Лозинської Олени Юріївни, керівника гуртка Центру туризму та краєзнавства учнівської молоді міста Добропілля. Змагання проходили на дистанціях трьох типів: довга...
Общество
За сім тижнів операції «Перевізник» поліцейські Донеччини перевірили понад 2800 автобусів. За порушення безпеки пасажирських перевезень до відповідальності притягнуто 344 водія. Комплекс цільових заходів під умовною назвою «Перевізник» триває на території Донеччини з 23 липня. Співробітники груп реагування патрульної поліції області перевіряють автобуси на відповідність технічним нормам та безпечність. Адже ДТП за участі пасажирського транспорту мають, як...
Общество
С целью формирования представления у молодежи о современной пенсионной системе начальник отдела администрирования, сопровождения информационных систем, электронных реестров и защиты информации Волошина О.С. провела флешмоб на тему «Легальная работа сегодня - достойная пенсия завтра» со старшеклассниками Белицкой ООШ I-III ст. № 8 Добропольского городского совета Донецкой области. Во время мероприятия специалист рассказала ученикам о видах пенсии, системе п...
Общество
20 вересня 2018 року о 13.00 в залі засідань (3-й поверх міської ради) відбудеться розширений прийом громадян за участю директора департаменту розвитку базових галузей промисловості Донецької обласної державної адміністрації Литвинова Артема Вікторовича. Попередній запис громадян проводиться за адресою: вул. Першотравнева, буд. 83, каб. 215, тел. 2-78-71.
Общество
В воскресенье, 16 сентября, мотоциклисты Доброполья приняли участие в благотворительной акции, организованной сообществом «Мото Краматорск». Байкеры посетили Центр социально-психологической реабилитации для детей в г. Краматорске, подарив детям не только фрукты и сладости, но и положительные эмоции от общения. Детской радости не было предела! По словам участников «Большое МОТО Доброполье», мотоциклисты и в дальнейшем готовы участвовать в благотворительных...
Общество
В Добропільському міському центрі зайнятості розпочато осінній марафон зустрічей з роботодавцями «Ми працюємо для Вас». Центр зайнятості обслуговує населення Великого Добропілля та Добропільського району і вирішено було розпочати марафон саме з м. Білицьке. 14 вересня 2018 р. заступник директора Тетяна Яцура та начальник відділу взаємодіїї з роботодавцями Валентина Гончарова відвідали Виконавчий комітет Білицької міської ради та поспілкувались з міським го...
Общество
Отдыхающие в Донецкой области уже оставили в регионе 687,4 тыс. гривен туристического сбора. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ ГФС. Наиболее привлекательными для жителей и гостей региона были курортные зоны Азовского побережья - Мариуполя и Мангушского района. В течение восьми месяцев 2018 года любители пляжного отдыха уплатили почти 333 тыс. гривен. Зато сторонники отдыха в лесу оставили местным бюджетам Славянска, Лимана и Славянского района бо...
Культура
Найціннішими скарбами кожного народу є його культура, історія та пам’ять. Сучасному пересічному українцю зараз вже і не пригадається зі шкільного чи то університетського курсу, що там за побут був у наших пращурів, що робили, чим вечеряли та у що вбиралися. Та є ентузіасти, які готові витрачати власний час, сили та інколи навіть кошти, щоб культурну нашу спадщину дістати з історичних схронів, обтрусити від пилу та вивести в люди. Саме вони в цю неділю дали...
Общество
В Добропольском ПУВКХ продолжается выполнение мероприятий по подготовке сетей и сооружений к работе в осенне-зимний период 2018-2019гг. На текущей неделе специалистами ПУВКХ установлено 3 пластиковых люка на канализационные колодцы г.Белицкое по ул.Парковой и ул.Вознесенского, выполнена замена водовода Д 50мм по ул.Октябрьской г.Белицкое, протяженностью 9м; бригадой слесарей АВР г.Доброполье уложено 60м коллектора Д200 по ул.Фрунзе,29, выполнен ремонт кан...