Додаток
до рішення міської ради
від _________________ № _____________
                             Інформація про виконання міського бюджету м. Добропілля за  2014 рік /грн./
Коди бюджетної класифікації Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
План на рік з урахуванням змін  Факт за 2014 рік Відсоток виконання Факт відповідного періоду минулого року Відсоток виконання до відповідного періоду минулого року Затверджено з урахуванням змін на рік Факт за 2014 рік Відсоток виконання Факт відповідного періоду минулого року Відсоток виконання до відповідного періоду минулого року Затверджено з урахуванням змін на рік Факт за 2014 рік Відсоток виконання Факт відповідного періоду минулого року Відсоток виконання до відповідного періоду минулого року
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
ДОХОДИ
ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ               ВСЬОГО - в т.ч. 10000000 50705432 53521461 105,6 54494367 98,2 5802531 6010256 103,6 5289866 113,6 56507963 59531717 105,4 59784233 99,6
Податок на доходи фізичних осіб 11010000 47604063 49627837 104,3 51586012 96,2 47604063 49627837 104,3 51586012 96,2
Податок  на прибуток підприємств 11020000 105781 105782 100,0 72410 146,1 105781 105782 100,0 72410 146,1
Плата за землю 13050000 2709820 3492345 128,9 2685757 130,0 2709820 3492345 128,9 2685757 130,0
Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності 18040000 142000 151971 107,0 147549 103,0 22287 23748 106,6 22060 107,7 164287 175719 107,0 169609 103,6
Єдиний податок  18050000 3857240 4064524 105,4 3975004 102,3 3857240 4064524 105,4 3975004 102,3
Екологічний податок 19010000 627715 627716 100,0 714495 87,9 627715 627716 100,0 714495 87,9
Збір за забруднення навколишнього природного середовища 19050000 1278265 1280958 100,2 478223 2,7р 1278265 1280958 100,2 478223 2,7р
НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ ВСЬОГО - в т.ч. 20000000 334195 384450 115,0 651245 59,0 6613017 6672818 100,9 10961643 60,9 6947212 7057268 101,6 11612888 60,8
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 22080400 250800 290914 116,0 317026 91,8 250800 290914 116,0 317026 91,8
Власні надходження бюджетних установ 25000000 6612352 6665043 100,8 10935365 60,9 6612352 6665043 100,8 10935365 60,9
ДОХОДИ ВІД ОПЕРАЦІЙ З КАПІТАЛОМ 30000000 21339 21340 100,0 5108 4,2р 349246 598057 1,7р 747889 80,0 370585 619397 1,7р 752997 82,3
Кошти від відчуження майна,що перебуває у комунальній власності 31030000 269346 312246 115,9 322941 96,7 269346 312246 115,9 322941 96,7
Кошти від продажу землі 33010000 79900 285811 3,6р 424948 67,3 79900 285811 3,6р 424948 67,3
ВСЬОГО ДОХОДІВ (без трансфертів) 90010100 51060966 53927251 105,6 55150720 97,8 12764794 13281131 104,0 16999398 78,1 63825760 67208382 105,3 72150118 93,2
ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ 40000000 113110521 109746389 97,0 131635300 83,4 2989623 1385030 46,3 1558651 88,9 116100144 111131419 95,7 133193951 83,4
ВСЬОГО ДОХОДІВ (з трансфертами) 90010300 164171487 163673640 99,7 186786020 87,6 15754417 14666161 93,1 18558049 79,0 179925904 178339801 99,1 205344069 86,8
ВИДАТКИ
Державне управління 010000 9273429 9272108 100,0 9239545 100,4 544052 554373 101,9 422668 131,2 9817481 9826481 100,1 9662213 101,7
Освіта 070000 66641168 66610138 100,0 66926815 99,5 5751014 7300056 126,9 4664261 72392182 73910194 102,1 71591076 103,2
Охорона здоров'я 080000 12185580 12007994 98,5 42783516 28,1 1129553 1177549 104,2 6100523 19,3 13315133 13185543 99,0 48884039 27,0
Соціальний захист та соціальне забезпечення 090000 66093801 62947807 95,2 59208601 106,3 312521 353603 113,1 243177 1,5 р 66406322 63301410 95,3 59451778 106,5
Житлово-комунальне господарство 100000 813562 813560 100,0 973672 83,6 3253257 3595801 110,5 2088510 172,2 4066819 4409361 108,4 3062182 144,0
Культура і мистецтво 110000 6512923 6512914 100,0 6788579 95,9 420349 524497 124,8 1401701 37,4 6933272 7037411 101,5 8190280 85,9
Засоби масової інформації 120000 18596 18596 100,0 18596 18596 100,0 0
Фізична культура і спорт 130000 783322 783296 100,0 989024 79,2 2000 300 783322 785296 100,3 989324 79,4
Будівництво 150000 141952 0,0 112542 109453 97,3 121646 90,0 112542 109453 97,3 263598 41,5
Землеустрій 160000 30549 27872 91,2 11203 30549 27872 91,2 11203 2,2 рази
Транспорт, дорожнє гоподарство,зв'язок телекомунікації та інформатика 170000 830798 830798 100,0 690670 120,3 2283789 1188073 52,0 788616 150,7 3114587 2018871 64,8 1479286 136,5
Інші послуги пов'язані з економічною діяльністю 180000 30200 30200 100,0 55995 53,9 100000 30200 30200 100,0 155995 19,4
Цільові фонди 240000 1906645 1522845 79,9 1113862 136,7 1906645 1522845 79,9 1113862 136,7
Інші видатки 250404 605 605 100,0 50000 605 605 100,0 50000 1,2
Разом видатків (без урахування міжбюджетних трансфертів) 900201 163183984 159828016 97,9 187848369 85,1 15744271 16356122 103,9 17056467 95,9 178928255 176184138 98,5 204904836 86,0
Міжбюджетні трансферти 250000 3373080 3373080 100,0 2611067 129,2 77,4 585913 756905,7 575598 101,8 4469209 3958993 88,6 3186665 124,2
Разом видатків  900203 166557064 163201096 98,0 190459436 85,7 15744348,4 16942035 107,6 17632065 96,1 182301412 180143131 98,8 208091501 86,6
Секретар міської ради В.Г. Древаль